'AMALIYAH

MAKNA ‘IDUL FITRI

IDUL Fitri secara harfiah adalah berbuka atau berhenti puasa. Tetapi hari bersejarah setiap tanggal 1 Syawal termasuk tahun 1433 H/2012 tahun ini tentunya maksudnya lebih dalam. Bukan hanya merayakanya dengan makan-minum bersama sanak keluarga baik di kampung maupun di perantauan, melainkan etiap umat Islam jelas juga akan berhitung apa yang telah dilakukan selama ini sudah… Continue reading MAKNA ‘IDUL FITRI

Iklan
NASIHAT UTK KITA

MEMILIH PEMIMPIN

Kepemimpinan adalah pangkal utama dan pertama penyebab dari timbulnya suatu kegiatan, proses atau kesediaan suatu kelompok orang atau masyarakat untuk melakukan perubahan baik sikap atau prilaku maupun pandangan hidup mereka. Kepemimpinan dalam Islam, berarti, bagaimana ajaran Islam dapat memberi sibghah (corak) dan wijhah (arah) kepada pemimpin itu, dan dengan kepemimpinannya mampu merubah pandangan atau sikap… Continue reading MEMILIH PEMIMPIN

NASIHAT UTK KITA

74 WASIAT UNTUK PARA PEMUDA

Segala puji bagi Allah yang berfirman:“Dan sungguh Kami telah memerintahkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah.” (An- Nisa’: 131) Serta shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba dan rasul-Nya Muhammad yang bersabda: “Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah , serta agar kalian mendengar dan patuh.”… Continue reading 74 WASIAT UNTUK PARA PEMUDA

'AMALIYAH, Uncategorized

BERBAIK SANGKA

Allah berfirman : يا أ يها ا لذ ين ءا منوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إ ثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احد كم أ يأكل لحم اخيه ميتا فكر هتموه والتقوا الله إن الله تواب رحيم) "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari dugaan, sesunggunhnya sebagian dugaan adalah dosa… Continue reading BERBAIK SANGKA